System Obsługi Klienta: loguj
KLAUZULA RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonia Zamek 48, 23 - 310 Modliborzyce
2) Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod5@rodosecurity.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w programie lojalnościowym „Naturalnie Matthias” i korzystanie z Kart Stałego Klienta na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sklepy spożywcze należące do sieci sprzedaży Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania programu lojalnościowego „Naturalnie Matthias” nie dłużej niż 6 miesięcy po jej zakończeniu.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od momentu powołania nowego organu nadzorczego do Prezesa UODO ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z Karty Klienta programu lojalnościowego „Naturalnie Matthias”. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w programie lojalnościowym „Naturalnie Matthias” i brak możliwości otrzymania Karty Klienta.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane będę profilowane dla celów statystycznych a konsekwencją takiego przetwarzania będzie naliczanie zdobytych liczby punktów i możliwość skorzystania z dodatkowej Oferty Zakładu Przetwórstwa Mięsa „Matthias" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością